Vores fælles planet

Vi ved godt, at vi lever i et forbrugersamfund i dag, og det kan tage lang tid at ændre en hel verdens livsstil,
således at vi alle tager størst muligt hensyn til vores miljø. Mange af os gør meget, andre lidt mindre, men
alle kan gøre noget. Og ved at bidrage med mange små indsatser, kan vi hjælpes ad med at forbedre
forudsætningerne for vores fælles fremtid.

 

Træer er livsvigtige

Træer regulerer klimaet, bidrager til vandkredsløbet, beskytter og opretholder jordens kvalitet, de er
hjemsted for mange forskellige plante- og dyrearter, sikrer den rige og skrøbelige biologiske mangfoldig-
hed og er kilde til føde og byggemateriale for mennesket. Men på grund af blandt andet skovrydning forsvin-
der der desværre cirka 13 millioner hektar skov hvert år*. Det er lige så meget som hele Portugals areal!

 

Vil du gerne hjælpe?

I 2015 nåede Yves Rocher målet at plante 5 millioner træer. Nu ser vi fremad, vores nye mål er at plante
yderligere 5 millioner træer for at give noget tilbage til naturen og bidrage til balancen på vores fælles
planet. Vi har store forhåbninger om at nå dette mål før årets afslutning. Gruppen Yves Rocher skal sammen
plante 100 millioner træer i 26 lande for at bidrage til en grønnere verden.

Vil du også gerne hjælpe til? Det er meget nemt. Hver gang du handler et træmarkeret produkt hos os,
planter vi et træ på dine vegne.

 

Her planter vi træer

Læs om de plantningsprojekter du er med til at støtte: red monark-sommerfuglen i Mexico, øge bevidsthed-
en i Brasilien, bevar den biologiske mangfoldighed i Senegal og genskov Etiopien.

 
 
 
*European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010